حصر رهبران جنبش سبز موجب تعمیق آگاهی مردم شده است

دو سال از حصر غیر قانونی و نامشروع و ظالمانه رهبران و پیشگامان جنبش نوین مدنی ایران (موسوم به «جنبش سبز») جنابان منهدس میرحسین موسوی و حجه الاسلام مهدی کروبی و خانم دکتر زهرا رهنورد می گذرد. گرچه در این دوسال بیش از پیش رنج بسیاری بر این بزرگواران و خانواده هایشان و نیز بر […]

ادامه حصر غیر قانونی، نشانه استیصال حاکمیت در برابر منتقدان و معترضان است

مردم آگاه و هموطنان گرامی درحالی سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی فرارسیده که در گذر زمان بسیاری از آرمانهای انقلاب رنگ باخته و مردم ما همچنان در حسرت عدالت و آزادی و پیشترفت و رفاه می سوزند، و انگشت حیرت بدهان گرفته اند که چگونه میراث این آخرین انقلاب مردمی قرن توسط اقتدارگرایان […]

ادامه حصر غیر قانونی، نشانه استیصال حاکمیت در برابر منتقدان و معترضان است

مردم آگاه و هموطنان گرامیnدرحالی سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی فرارسیده که در گذر زمان بسیاری از آرمانهای انقلاب رنگ باخته و مردم ما همچنان در حسرت عدالت و آزادی و پیشترفت و رفاه می سوزند، و انگشت حیرت بدهان گرفته اند که چگونه میراث این آخرین انقلاب مردمی قرن توسط اقتدارگرایان حاکم […]