از تجربه‌ تلخ جمهوری اسلامی ایران عبرت بگیرید

پیام پنج نواندیش مسلمان ایرانی به رهبران ملت مصر: جـــرس: عبدالعلی بازرگان، محمود صدری، محسن کدیور، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری، پنج نواندیش مسلمان ایرانی در پیامی خطاب به رهبران ملت مصر از آنان خواستند تا از تجربه جمهوری اسلامی ایران عبرت بگیرند. به گزارش جرس، این نواندیشان مسلمان در پیام خود با اشاره […]

مسئولیت های نواندیشان دینی در برابر دین و عرفیگرایی

گفتگو با یوسفی اشکوری از قضا یکی از کارهای فکری و اجتماعی مهم نواندیشان مسلمان تحلیل و ارائه تفسیر معقول برای مقبولیت دینی همین اعلامیه و نشان دادن فواید عملی آن مبنی بر تضمین نسبی صلح و عدالت و امنیت و حفظ کرامت آدمیزاد است که این همه مورد تأیید و تجویز دین اسلام است […]

برگی از دفتر ایام-یلدایی در کوچ

شب گذشته به مناسبت یلدا مراسمی در «کوچ» بود. کوچ نام یک نهاد فرهنگی ایرانی است در شهر بن آلمان. قبلا نیز دو بار به آنجا رفته بودم. یک بار برای سخنرانی و یک بار نیز برای شنیدن سخنرانی دیگر. اما دیشب مراسم حال و هوایی دیگر داشت. در واقع جشن بود و فضای با […]

از تجربه‌ تلخ جمهوری اسلامی ایران عبرت بگیرید

پیام پنج نواندیش مسلمان ایرانی به رهبران ملت مصر:n nجـــرس: عبدالعلی بازرگان، محمود صدری، محسن کدیور، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری، پنج نواندیش مسلمان ایرانی در پیامی خطاب به رهبران ملت مصر از آنان خواستند تا از تجربه جمهوری اسلامی ایران عبرت بگیرند. nnبه گزارش جرس، این نواندیشان مسلمان در پیام خود با اشاره […]

مسئولیت های نواندیشان دینی در برابر دین و عرفیگرایی

گفتگو با یوسفی اشکوری nnاز قضا یکی از کارهای فکری و اجتماعی مهم نواندیشان مسلمان تحلیل و ارائه تفسیر معقول برای مقبولیت دینی همین اعلامیه و نشان دادن فواید عملی آن مبنی بر تضمین نسبی صلح و عدالت و امنیت و حفظ کرامت آدمیزاد است که این همه مورد تأیید و تجویز دین اسلام استnnتلاش: […]

برگی از دفتر ایام-یلدایی در کوچ

شب گذشته به مناسبت یلدا مراسمی در «کوچ» بود. کوچ نام یک نهاد فرهنگی ایرانی است در شهر بن آلمان. قبلا نیز دو بار به آنجا رفته بودم. یک بار برای سخنرانی و یک بار نیز برای شنیدن سخنرانی دیگر. اما دیشب مراسم حال و هوایی دیگر داشت. در واقع جشن بود و فضای با […]