برای آزادی زندانيان سياسی بکوشيد، نامه ۱۹۰ کنشگر سياسی و مدافع حقوق بشر به دبيرکل سازمان ملل متحد

نزديک به ۱۹۰ کنشگر سياسی، روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه و مدافع حقوق بشر، در نامه‌ای به بان کی مون از وی خواستند در جهت اجرای آن بخش از وظايف مربوط به دفاع از حقوق‌ بشر که مسئوليت دبيرکل سازمان ملل‌ متحد برعهده‌ی وی نهاده، برای آزادی تمامی فعالان سياسی و کنشگران مطبوعاتی، دانشگاهی و مدنی که […]