برای آزادی زندانيان سياسی بکوشيد، نامه ۱۹۰ کنشگر سياسی و مدافع حقوق بشر به دبيرکل سازمان ملل متحد

نزديک به ۱۹۰ کنشگر سياسی، روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه و مدافع حقوق بشر، در نامه‌ای به بان کی مون از وی خواستند در جهت اجرای آن بخش از وظايف مربوط به دفاع از حقوق‌ بشر که مسئوليت دبيرکل سازمان ملل‌ متحد برعهده‌ی وی نهاده، برای آزادی تمامی فعالان سياسی و کنشگران مطبوعاتی، دانشگاهی و مدنی که […]

تأملی در معنا و مفهوم «لیله القدر»

در قرآن واژگان و اصطلاحات فراوانی وجود دارد که به راستی از متشابهات و از غوامض مصطلحات قرآنی و دینی است. داستان آدم (به عنوان نماد نوعیت آدمی)، فرشتگان (=ملائکه)، معراج، وحی، حروف مقطعه قرآن، روح، قیامت، بهشت و جهنم و . . . و حتی مفهوم «الله» از این شمارند (گرچه این واژگان و […]

تأملی در معنا و مفهوم «لیله القدر»

در قرآن واژگان و اصطلاحات فراوانی وجود دارد که به راستی از متشابهات و از غوامض مصطلحات قرآنی و دینی است. داستان آدم (به عنوان نماد نوعیت آدمی)، فرشتگان (=ملائکه)، معراج، وحی، حروف مقطعه قرآن، روح، قیامت، بهشت و جهنم و . . . و حتی مفهوم «الله» از این شمارند (گرچه این واژگان و […]