پاسخ هایی برای اندیشیدن ۲۲- ربط حجاب و تحریک میل جنسی مردان

اشاره: متن زیر پاسخ به پرسش دوستی در باره برنامه حجاب اجباری (سه شنبه نهم مرداد 91) در برنامه افق تلویزیون صدای آمریکا و اظهار نظر در باره نظریات سه مهمان برنامه در موضوع ربط حجاب با تحریم میل جنسی مردان است. برنامه را دیدم. در مجموع جالب بود و جاذب. به ویژه که برنامه […]