بیانیه جمعی از نمایندگان ادوار مجلس بمناسبت سومین سالگرد جنبش سبز

سه سال پیش مردم کشورمان در 22 خرداد با امید به تغییر در قوه مجریه و شیوه اداره امور به پای صندوق های رای رفتند اما از این نکته غافل بودند که در انتخاباتی حضور یافته اند که مهندسی شده و سازمان یافته ترین فضای انتخاباتی در تاریخ جمهوری اسلامی است که از مدت ها […]