درخواست جمعی از فعالین از مهدی خزعلی

جرس: جمعی از فعالین سیاسی، مدنی، دانشگاهی و رسانه ای در نامه ای خطاب به مهدی خزعلی، خواهان پایان اعتصاب غذای وی شدند. در این بیانیه آمده است:”در شرایط حاضر که بیش از هر زمان دیگری به مجاهدینی مانند شما نیاز داریم، از شما تقاضا می‌کنیم، برای ادامه‌ حمایت از جنبش سبزی که به زبان […]

نامه جمعی از نمایندگان ادوار مجلس خارج از کشور به اتحادیه بین المجالس

جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، با نگارش نامه ای به دبیرکل اتحادیه بین المجالس و اعضای کمیسیون حقوق بشر این اتحادیه، تاکید کردند که جمهوری اسلامی ایران، به رغم الحاق به این اتحادیه نه تنها گامی برای هماهنگی هرچه بیشتر قوانین داخلی با اصول و استانداردهای اتحادیه بین المجالس برنداشته، بلکه در پاره […]