با ستمدیدگان و بر ستمگران

یک سال از 25 بهمن 89 آخرین و گسترده ترین جنبش خیابانی در تهران و برخی شهرهای ایران و یک سال از حصر خانگی غیر قانونی و ظالمانه رهبران جنبش مدنی سبز آقایان مهندس میرحسین موسوی، حجه الاسلام مهدی کروبی و خانم دکتر زهرا رهنورد گذشت؛ یک سال پر فراز و نشیب و از جهاتی […]

برگی از دفتر ایام- نکته ای در فهم و تفسیر متون

یک متن و گزاره را چگونه فهم و تفسیر و احیانا تأویل می کنیم؟ معیار فهم چیست؟ معیار یا معیارهای فهم درست چیست؟ اصلا «فهم درست» وجود دارد؟ پرسشهایی از این دست در درک و فهم سخنان دیگران اعم از شفاهی و مکتوب فراوان است و بسیار با اهمیت. با توجه به این نکات مهم […]