مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا درباره انتخابات مجلس نهم، و نقش شوراى نگهبان

مصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، و عباس میلاني ، درباره انتخابات مجلس نهم، و نقش شوراى نگهبانnnبرنامه تلویزیونی «افق»nتهیه کننده و مجری برنامه سیامک دهقانپورnتلویزیون صدای آمریکاnn۱۹ دى ۱۳۹۰n براى مشاهدهٔ ویدئو، بر روى تصوير پائين کلیک فرمایید nn

هیچ نقطه قوتی در این مجلس نمی بینم

ایران صد سال سابقه مشروطه خواهی دارد، ظرف این مدت حاکمان بسیاری بر روی کار آمدند که همگی در ابتدا مجلس را تقویت کرده و آن را به عنوان رکن اصلی تصمیم گیری به رسمیت شناختند، اما پس از آن مجلس تبدیل به ابرازی در دست آنها شد و انتصاب جای انتخاب را گرفت، این روزها مجلس هشتم به روزهای پایانی کار خود نزدیک می شود، در قیاس تجربه سه دوره مجلس در جمهوری اسلامی (مجالس اول تا پنجم ـ مجلس ششم ـ مجالس هفتم و هشتم) آیا ایران در حال تکرار یک تجربه تاریخی است و مجلس روز به روز نقش خودش را بیشتر از دست می دهد؟