هیچ نقطه قوتی در این مجلس نمی بینم

آیدا قجرn nجرس: هر چه به انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی نزدیک تر می شویم، بحث پیرامون شرکت یا عدم شرکت در این انتخابات هم بیشتر می شود. سابقه تاریخی نظام پارلمانی ایران گواهی بر عدم پابرجایی این نهاد بر اصول خود بوده است؛ چرایی «عدم کامیابی نهاد پارلمان» در ایران یکی از موارد مطرح […]

طلب دلیل برای وحی ملفوظ

جناب گنجی در مقالات مبسوط و پرشورشان، همواره روی یک نکته تأکید داشته و آن این که هیچ دلیلی برای اثبات کلام الله بودن متن قرآن وجود ندارد و در نهایت قرآن وار مخالفان را به تحّدی و هماوردی خوانده و گفته اند که: اگر می توانید حتی یک دلیل برای اثبات مدعای خود بیاورید و البته نمی توانید و نخواهید توانست! در مقابل همین پرسش و طلب دلیل از خود و مدافعان نظریة «قرآن محمدی» می گویند که:

طلب دلیل برای وحی ملفوظ

گفتاری در باب وحی-قسمت اولnاشاره: این متن در بیش از دو سال پیش به مناسبتی نگاشته شده اما انتشار نیافته است. اکنون که آن را با ویرایش جدید و با افزیش برخی توضیحات ضروری منتشر می کنم، برای سهولت در خواندن در سه قسمت تقدیم به علاقه مندان این مبحث می گردد. قسمت نخست در […]

سیما و سیره محمد در قرآن 29-بخش ششم: فصل دوم- محمد در قامت یک انسان متعالی و اخلاقی

در بخش اول، فصل اول، ذیل عنوان «نام و عناوین توصیفی محمد (ص) در قرآن»، شماری از عناوین و القاب و اوصاف پیامبر اسلام در قرآن گفته شد که هر کدام از آنها به گونه¬ای و ابعادی و اضلاعی از شخصیت و نقش آن حضرت را توصیف و بیان می¬کرد. این عناوین عبارت بودند از […]

سیما و سیره محمد در قرآن 29-بخش ششم: فصل دوم- محمد در قامت یک انسان متعالی و اخلاقی

در بخش اول، فصل اول، ذیل عنوان «نام و عناوین توصیفی محمد (ص) در قرآن»، شماری از عناوین و القاب و اوصاف پیامبر اسلام در قرآن گفته شد که هر کدام از آنها به گونه¬ای و ابعادی و اضلاعی از شخصیت و نقش آن حضرت را توصیف و بیان می¬کرد. این عناوین عبارت بودند از […]