برگی از دفتر ایام-مراسم تحویل سال؛ لحظه ای برای شادمانی

دیشب برای لحظه تحویل سال نو میلادی با همسرم به مرکز شهر بن رفتیم. سال گذشته هم که در این شهر بودم از شکوه و زیبایی مراسم تحویل سال و انجام آتش بازی شنیده بودم اما در سال قبل، به دلیلی، موفق به حضور در این مراسم و سنت اروپایی را نشدم. اما امسال موفق […]