نامهء بیش از ۱۷۰ کنشگر سیاسی و اجتماعی به احمد شهید، ندای آزادی

ندای آزادی : بیش از ۱۷۰ کنشگر سیاسی و اجتماعی با ارسال نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژهء سازمان ملل متحد دربارهء نقض حقوق بشر در ایران، ضمن یادآوری مجدد وضعیت نابسامان حقوق بشر در ایران، خواهان مداخلهء “فوری” وی جهت آزادی همهء زندانیان سیاسی بویژه مهندس محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران شدند.nشایان ذکر است محمد توسلی از تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۰ در بازداشت بسر میبرد و اطلاع دقیقی از وی در دسترس نمیباشد.nبرگردان فارسی این نامه در اختیار “ندای آزادی” قرار گرفته که متن کامل آن بشرح زیر است :nnnناب آقای احمد شهیدnگزارشگر ویژهء سازمان ملل متحد دربارهء نقض حقوق بشر در ایرانnاز زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ دولت ایران با نادیده گرفتن حداقل حقوقی که توسط قانون اساسی ایران برای مردم به رسمیت شناخته شده، نقض حقوق بشر را افزایش داده است. تعداد زیادی از مردان و زنان منتقد حکومت شامل حقوقدانان، دانشجویان، روزنامه نگاران، رهبران اصناف، روحانیون، اندیشمندان اجتماعی و فعالان سیاسی از گروه های مختلف سنی در چند سال اخیر بطور ناعادلانه زندانی شده اند.nحکومت آنان را به حبس های طولانی مدت محکوم نموده و در موارد زیادی حتی پس از آزادی، آنان را از حقوق اساسی شهروندی محروم نموده است.nتعدادی از این افراد که با قرار وثیقه آزاد شده اند، بدلیل میزان بسیار بالای وثیقه، تحت فشارهای شدید اقتصادی بوده و طبیعی است خانواده های آنان نیز از این جهت تحت ظلم قرار گرفته اند.nبعنوان جدیدترین نمونه می توان از نسرین ستوده، حقوقدانی شجاع که دارای ۲ فرزند خردسال است نام برد که به خاطر تسلیم نشدن در برابر خواسته های حکومت به ۶ سال زندان محکوم گردیده است.nمجید توکلی، مهدیه گلرو، عماد بهاور، لیلا توسلی ، مجید دری، عبدالله مومنی، بهاره هدایت و … تنها تعدادی اندک از انبوه دانشجویانی هستند که بهای سنگین مخالفت مسالمت جویانه خود با حکومت را با تحمل سالهای طولانی زندان پرداخت می کنند. فعالان سیاسی بسیاری همچون بهزاد نبوی، فرید طاهری، مصطفی تاج زاده، علیرضا رجایی، مسعود پدرام، ابوالفضل قدیانی، کیوان صمیمی، احمد زیدآبادی، عیسی سحرخیز، محسن محققی، امیر خرم، داوود سلیمانی، مسعود باستانی، عبدالله رمضان زاده، محسن میردامادی، مهدی محمودیان بدلیل مخالفت مسالمت آمیزشان با حکومت متحمل زندان های طولانی مدت شده اند.nمیرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالف حکومت، بیش از ۳۰۰ روز است که در خانه های امن که توسط وزارت اطلاعات اداره میشود، در بازداشت بسر می برند.nدر چنین فضای بسته ای، حکومت ایران چنین وانمود می نماید که انتخابات آتی مجلس در ماه مارس ، آزاد و عادلانه برگزار خواهد شد.nبسیاری از گروه های مخالف با توجه به ادامه حصر خانگی، زندان و سایر محدویت ها برای رهبران مخالف حکومت، بصورت علنی به ناعادلانه بودن انتخابات پیش رو اعتراض نموده اند.nنوامبر سال گذشته، ۱۴۳ نفر از فعالان شناخته شدهء سیاسی و اجتماعی با ارسال نامه ای به محمد خاتمی،رئیس جمهور پیشین، با تایید و تاکید بر خواست ها و شروط وی جهت شرکت در انتخابات پیش رو مبنی بر آزادی تمامی زندانیان سیاسی و ایجاد راهکارهای مناسب جهت تضمین سلامت انتخابات، ضمن یادآوری این نکته که هیچ یک از شروط خاتمی مورد قبول حکومت قرار نگرفته است اعلام کردند که در انتخابات شرکت نخواهند کرد.n۳۹ زندانی سیاسی نیز با ارسال نامه ای از درون زندان، مخالفت خود را با شرکت در یک انتخابات ناعادلانه اعلام نمودند.nدر واکنش به این نامه ها، حکومت جمهوری اسلامی ایران، با اقدامی جدید به سرکوب این افراد که بصورت علنی خواهان عدم شرکت در یک انتخابات ناعادلانه شده اند، پرداخته است.nیکی از قربانیان شناخته شدهء این سرکوب جدید حاکمیت، محمد توسلی، ۷۶ ساله، شهردار سابق تهران و رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران میباشد.nآقای توسلی از منتقدان حکومتِ جمهوری اسلامی بوده و مخالفت های وی با حکومت ، همواره مسالمت آمیز و در چارچوب قانون اساسی و آزادی های مصرحه در آن بوده است.nآقای توسلی بدلیل مخالفت های خود در ۳۰ سال گذشته، ۶ بار زندان را تجربه نموده است.nمحمد توسلی که یکی از امضا کنندگان نامهء ۱۴۳ نفره میباشد پس از انتشار این نامه مجدداً بازداشت و تاکنون از وضعیت وی خبری در دست نیست.nاخباری که از آقای توسلی در اختیار ما قرار گرفته حاکی از آن است که ایشان در زندان اوین تهران زندانی است.nدر ابتدا بازجویانِ آقای توسلی با اعمال فشار خواهان اقرار وی مبنی بر جعل امضا شدند.nبا شکست پروژهء اعتراف گیری، وزارت اطلاعات با بازداشت تعدادی از امضا کنندگان نامهء ۱۴۳ نفره، از آنان خواست بصورت علنی امضای خود را تکذیب و مخالفت خود را با محتوای نامه اعلام نمایند.nتاکنون همهء کسانی که در ارتباط با نامهء ۱۴۳ نفره بازداشت شده اند، شجاعانه از امضای خود و محتوای نامه حمایت نموده اند.nحکومت ایران در تلاش است تا چنین وانمود نماید که محمد توسلی بانی اصلی این نامه میباشد.nدر همین حال، اخیراً مقامات قوهء قضائیه اعلام نمودند مخالفت و یا تحریم انتخابات مجلس غیر قانونی است.nیکی دیگر از مخالفان شناخته شده حکومت، دکتر ابراهیم یزدی، وزیر اسبق امور خارجه ایران و دبیر کل نهضت آزادی ایران میباشد که در وضعیت خطرناکی بسر میبرد.nپس از امضای چندین نامهء انتقادی، از جمله نامه اخیر در ارتباط با انتخابات مجلس، دکتر یزدی به ۸ سال زندان و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.nدکتر ابراهیم یزدی که ۸۰ سال دارد، بتازگی و بعد از رو به وخامت نهادن وضع جسمانی و سلامتی وی در طول زندان و حبس خانگی (خانهء امن) با قرار وثیقه از زندان آزاد شده و در انتظار حکم تجدید نظر خود میباشد.nباید گفت نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران، همانند بسیاری از حکومت های استبدادی در منطقه است. مردم ایران، همچون خواهران و برادران خود در تونس، مصر، بحرین، یمن، لیبی و سوریه دیگر سکوت نخواهند کرد و فعالانه خواهان دسترسی به حقوق خود هستند.nاز آنجایی که تضمینی جهت پایبندی حکومت ایران به اصول اخلاقی وجود ندارد، احتمال افزایش محدودیت ها در ایران بسیار زیاد است.nنمونهء بارز عدم پایبندی حکومت ایران به معیاری های اخلاقی، حمایت فعال رهبران ایران از رژیم دمشق و توجیه سرکوب و کشتار وحشیانهء بیش از ۴۰۰۰ نفر شهروندان بیگناه سوریه است.nروشن است که سازمان ملل وظیفهء اخلاقی دارد تا با مداخلهء خود مانع رفتار سرکوبگرانهء حکومت با ملت شود.nجناب آقای شهیدnما امضا کنندگان این نامه خواهان مداخلهء شما دربارهء وضعیت همهء زندانیان سیاسی و بطور اخص محمد توسلی میباشیم.nمحمد توسلی و همهء کسانی که خواهان انتخاباتی عادلانه میباشند، تحت فشارهای شدیدی قرار دارند. بدین جهت مداخلهء شما بسیار ضروری و فوری است.nما از شما میخواهیم نقض آشکار حقوق بشر توسط حاکمیت ایران را محکوم نمایید.nما امضا کنندگان این نامه، همراه با مردم ایران و سایر مردم خاورمیانه، خواهان حاکمیت قانون، برخورداری از حق ابراز مخالفت های مسالمت آمیز و امکان انتخاب آزادانه کارگزاران کشور خود از طریق انتخابات عادلانه میباشیم.nما با قدردانی از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژهء آن، بر این باوریم که شما میتوانید نقش موثری در جهت جلوگیری از ادامهء نقض حقوق بشر و فرایند خطرناک افزایش خشونت در ایران داشته باشید، همانگونه که پیش از این در سایر کشورهای منطقه شاهد این امر بوده ایم.nپیشاپیش از توجه شما به این موضوع خطیر سپاسگزاریم.nnامضا کنندگان :nسیّد محمد ابراهیم زادهnحامد ابراهیمی نژادnداریوش احمدیnروشنک آسترکیnبابک امیر خسرویnمحمد ارسیnصادق اسکندریnسیّد کوهزاد اسماعیلیnحسن یوسفی اشکوریnامیر اعتدالیnامیر حسین اعتمادیnعلی‌ افشاریnگودرز اقتداریnمحمد اقتداریnمحمد جواد اکبرینnنسرین الماسیnنوشابه امیریnفریبا امینیnرضا ایnعبدالعلی بازرگانnرحیم باجغلیnبهار باستانیnاحمد باطبیnموریس باقریnنسیبه باقریnپروین بختیار نژادnفرزانه بذرپورnمحمد برقعیnمهرزاد بروجردیnمقداد بریمانیnوحیدالدین بزرگ تبار باییnحمید بهشتی‌nمنصور بیات زادهnعباس بیدارnمهدی بیدقیnعباس بیگدلیnمیثاق پارساnمهناز پراکندnعلی‌ پرسانnعسل پیرزادnرضا پیرزادnبیژن پیرزادهnبنفشه پورزندnسعید پیوندیnمجید تولایnمحمد باقر تلقری زدهnنیره توحیدیnصدیق احمد توحیدیnمحمد علی‌ توفیقیnشهرام تهرانی‌nسیّد رضا جعفریانnآرش جنتی عطاییnرضا حاجیnمانی‌ حامدیانnفاطمه حقیقت‌جوnمحسن حیدریانnمهدی خان بابا تهرانی‌nعباس خرسندیnمصطفی خسرویnزارس خسرویnواحده خوش‌سیرتnابراهیم خوش‌سیرتnبهروز خلیقnمهرداد درویش پورnشیرین دقیقیانnفریبا داوودیnمصیب دوانیnرضا ذاتیnسهراب رزاقیnشاپور رشنوnآزیتا رضوانnمحسن رضوانیnفرهاد رهبرnشیدا روشنnمحسن زالnحسن زرهیnمحسن زمانی‌nمحسن سازگاراnحمید سالکnحسین سبحان الهیnمحمد سجاد نقویnعلی‌ سرداریnمحمد سهیمیnژیلا سیاسیnعلی‌ شاکریnرحیم شامبیاتیnحسن شریعتمداریnحسن شمسnحمید شیرازیnاصغر شیرازیnمحمد صابرnمحمد صادقیnبهنام صارمیnمحمود صدریnاحمد صدریnبیژن صفسریnجلیل ضرابیnسجاد ضرغامnفرح طاهریnحسن طالبیnاسفندیار طبریnعلی‌ طلاییnمحمد عابدnشهره عاصمیnغلام عباسیnمزدک عبدی پورnحمید عمرانیnمژگان مدرس علومnارشاد علیجانیnرضا علیجانیnشاهین علویnصنم غیاثیnمنوچهر فاضلnمهدی فتاپورnپویان فخرائیnفرهاد فرجادnمیترا فردnحسن فرشتیانnکیوان فروزانفرnاحمد فرهادیnمنصور فرهنگnکامبیز قایم مقامnرضا قریشیnماهرو قشقاییnمهدی قلیزادهnمرتضی کاظمیانnمحسن کدیورnعزیز کرم لوnسیاوش کریمی‌nفاطمه کشاورزnعلی‌ رضا کنعان روnپروین کهزادیnرضا کیوانیnمسعود لدنیnحمید مافیnمرتضی‌ مرادیانnعلی‌ مزروعیnملیحه محمدیnمنصور معدلnیاسر معصومیnعبدالحمید معصومی تهرانی‌nپیمان ملازnمهدی معتمدی مهرnفهیمه ملتیnمهدی ممکنnاحمد منتظریnسعید منتظریnعلی‌ اکبر موسوی خوئینیnابراهیم مهتریnعلی‌ اکبر مهدیnعباس میلانیn‌حسن نایب هاشمnراضیه نشاطnبورگن نظامی نرج آبادnفریدون نقیبیnفرخ نگهدارnشهری نو اخترnشیوا نوجوnمنوچهر نوروزیانnمهدی نوربخشnبهمن نیرومندnمحمد رضا نیکفرnداریوش وثوقیnفرزین وحدتnپروانه وحید منشnصدیقه وسمقیnاحمد هادویnنادر هاشمی‌nبابک همّتیnمراد همّتیnعلی‌ هنریnمسعود هوشمندnیوسف یزدیnمحسن یلفانیnnnn

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message