مصاحبه با تلويزيون كنكاش در ارتباط با تحریم اقتصادی و انتخابات مجلس نهم

مصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، در ارتباط با تحریم اقتصادی و انتخابات مجلس نهم nn۲۹ دى ۱۳۹۰nnبراى مشاهدهٔ ویدئو، بر روى آن کلیک فرمایید:nnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=r4AbF_kHrL0

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message