اعتراض فعالان ملی مذهبی خارج از کشور به بازداشت سعید مدنی و احسان هوشمند

جرس:فعالان ملی مذهبی خارج از کشور با انتشار بیانیه ای به تشدید سرکوب و برخوردهای کینه توزانه با فعالان ملی – مذهبی اعتراض کردند. در این بیاینه همچنین به بازداشت آقایان مدنی و هوشمند انتقاد شده است. در این بیانیه آمده است:”حاکمیت اقتدارگرا به‌جای تأمل در مواضع جامعه‌شناسان و توجه به آراء صاحب‌نظران ملی، بر دهان آنان قفل می‌زند و نخبگان را روانه سلول‌های‌ انفرادی می‌کند.”nبه گزارش جرس، متن این بیانیه بشرح زیر است:nبه‌نام خداnسیاست سرکوب و ستم بر نیروهای منتقد و مخالفان سیاسی (ازجمله فعالان ملی-مذهبی) برای حفظ پایه‌های لرزان اقتدار نامشروع حاکمیت، در ایران کماکان ادامه دارد. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بدون پروای منافع ملی و رعایت ابتدایی ترین حقوق شهروندی ، برخوردهای کینه توزانه با نیروهای ملی-مذهبی را همچنان در دستور کار خود قرار داده‌اند. گویی که این همه حذف و قلع و قمع دگر اندیشان و حبس و جور و ظلم بر فرهیخته‌ترین و پاک‌ترین فرزندان این مرز و بوم، می‌تواند گره ازکار فروبسته‌ی آنان بگشاید و اقتدار نامشروع قدرت بدستانی که با تکیه بر نفت و اسلحه و عوام فریبی، چرخ گاری ازکارافتاده‌ی حکمرانی خویش را با روزمره‌گی پیش می‌برند، چند صباحی بیشتر، به درازا کشاند. nدر جدیدترین شواهد، آقایان دکتر سعید مدنی و احسان هوشمند اعضای شورای فعالان ملی-مذهبی ایران، شنبه شب، 17 دی‌ماه جاری به شکلی غیرقانونی بازداشت شده‌اند.nآقای دکتر سعید مدنی، روزنامه‌نگار، نویسنده، و پژوهشگر اجتماعی، و عضو تحریریه ماهنامه توقیف شده‌ی ایران فردا، که از سال 1380 به قید وثیقه آزاد بوده، بدون اعلام و احضار قبلی، در خیابان بازداشت شده است. منزل و محل کار این محقق علوم اجتماعی در دانشگاه مورد بازرسی قرار گرفته و سپس به اوین منتقل شده است.nدکتر مدنی در چند ماه اخیر بارها به دلیل فعالیت‌های سیاسی و تحلیل‌های جامعه‌شناسانه‌اش از تحولات سیاسی –اجتماعی امروز ایران، توسط نهادهای امنیتی مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته بود. وی که از جمله حامیان جنبش سبز مردم ایران پس از کودتای انتخاباتی 1388 محسوب می‌شود، در ادامه‌ی سرکوب های گسترده و نابخردانه‌ی دو سال و نیم اخیر، جدیدترین قربانی تنگ نظری صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی است.nآقای احسان هوشمند، روزنامه‌نگار، نویسنده‌ی کرد و محقق اجتماعی نیز دیگر فعال ملی مذهبی است که همان شب به‌گونه‌ای غیرقانونی بازداشت شده است. این پژوهشگر اقوام در ایران و نویسنده‌ی مقالات متعدد درباره‌ی هویت ملی و درحمایت از استقلال و تمامیت ارضی کشور، و نیز تاکید بر رعایت حقوق تمامی اقوام و هویت‌های فرهنگی در ایران، روانه‌ی سلول‌های انفرادی اوین شده است.nحاکمیت اقتدارگرا به‌جای تأمل در مواضع جامعه‌شناسان و توجه به آراء صاحب‌نظران ملی، بر دهان آنان قفل می‌زند و نخبگان را روانه سلول‌های‌ انفرادی می‌کند.nبازداشت آقایان دکتر سعید مدنی و احسان هوشمند در هفته‌ی جاری درحالی صورت می‌گیرد که حدود دو ماه پیش، دکتر مسعود پدرام، دیگر فعال ملی – مذهبی و نویسنده و پژوهشگر در حوزه‌ی اندیشه سیاسی نیز هدف بازداشت غیرقانونی قرار گرفته بود. دکتر مسعود پدرام که از سال 1380 به قید وثیقه آزاد بود، بدون محاکمه و توجیه قضایی و مستند حقوقی روانه بند 350 اوین شد.nموج جدید احضار و تهدید و سرکوب و برخورد امنیتی با فعالان ملی مذهبی در هفته‌های اخیر در شرایطی تشدید و محقق شده که هم اینک آقایان دکتر احمد زیدآبادی، مهندس کیوان صمیمی، دکتر علیرضا رجایی و مهندس امیرخسرو دلیرثانی، از فعالان ملی – مذهبی در زندان‌های اوین و رجایی شهر، محبوس‌اند.nبر این شمار باید آقایان مهندس محمد توسلی، مهندس محسن محققی، مهندس فرید طاهری، مهندس امیر خرم، و مهندس عماد بهاور، اعضای دربند نهضت آزادی ایران را نیز افزود. nاین درحالی است که حکم 8 سال زندان برای دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل 81 ساله نهضت آزادی ایران؛ و حکم 5 سال زندان برای مهدی معتمدی مهر دیگر عضو این جمعیت سیاسی، نهایی شده است.nفعالان ملی مذهبی خارج از کشور ضمن اعتراض شدید به ادامه‌ی فشار و محدودیت و تهدید علیه نیروهای منتقد و مخالف سیاسی در ایران (و ازجمله نیروهای ملی – مذهبی) به حاکمیت اقتدارگرا و سرکوبگر زنهار می‌دهد که استمرار این مشی و روش گشایشی در بحران مشروعیت بر باد رفته‌ی نظام سیاسی، ایجاد نخواهد کرد. تمامیت خواهان حاکم با تداوم خشونت و خفقان، شکاف ملت- دولت را افزایش می دهند و منافع ملی را در شرایط بحرانی کنونی ایران به مخاطره می‌افکنند.nامضاکنندگان این بیانیه همانند دیگر ایرانیان دموکراسی خواه و مدافع حقوق بشر در هر کجای جهان، خواهان آزادی هرچه سریعتر تمامی زندانیان سیاسی (از رهبران جنبش سبز تا نیروهای ملی – مذهبی و دیگر فعالان سیاسی و کنشگران مدنی و شهروندان گمنام) هستند.nn27 دی ماه 1390nکوهزاد اسماعیلی، عباس اشراقی، عبدالعلی بازرگان، ایرج باقرزاده، محمد برقعی، پروین بختیارنژاد، هوشنگ تبریزی، محسن تلغری زاده، مجید تولایی، رضا جعفریان، علی سرداری، پیام سعیدی، جلیل ضرابی، ارشاد علیجانی، رضا علیجانی، فرشید فاریابی، مرتضی کاظمیان، هادی کحال زاده، علی کلایی، پروین کهزادی، الهه گلکار، رحمان لیوانی، یاسر معصومی، فهیمه ملتی، مهدی ممکن، مجتبی نجفی، مهدی نوربخش، و حسن یوسفی اشکوریnnnn

Share:

More Posts

Send Us A Message