برگی از دفتر ایام- ترسوها

یکی از شاعران طنزپرداز کشورمان شخصی است با تخلص «هالو» که صد البته لقب طنازانه ای است. ایشان را نمی شناسم و در گذشته هم یادم نیست که نامی از ایشان شنیده باشم اما در چند سال اخیر گاهی کلیپ شعرخوانی هایش را در رسانه ها دیده و اشعارش را شنیده ام. شاعری است توانا […]