گر فلکشان بگذارد که قراری گیرند!

  آیت الله خامنه ای طی سخنانی در کرمانشاه از امکان حذف مقام ریاست جمهوری و تجدید پست نخست وزیری یاد کرد. او گفت برای نوسازی نظام این نوع اقدامات ضروری است. ایشان با تفکیک نظام ریاستی از پارلمانی نظام پارلمانی را تلویحا ارجح دانست. سخنی که به طور گسترده موجب توجه واقع شد و […]