برگی از دفتر ایام- سه مفسدین در نیویورک

  چنان که همه می دانند اخیر یک اختلاس بیش از سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات ایران کشف شده و چند هفته ای است که اخبار آن در داخل و خارج نقل مجالس و رسانه هاست. گفته اند چنین اختلاسی در تاریخ بانکی کشور بی سابقه است. افراد زیادی در این مورد دستگیر […]

برگی از دفتر ایام- سه مفسدین در نیویورک

  n چنان که همه می دانند اخیر یک اختلاس بیش از سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات ایران کشف شده و چند هفته ای است که اخبار آن در داخل و خارج نقل مجالس و رسانه هاست. گفته اند چنین اختلاسی در تاریخ بانکی کشور بی سابقه است. افراد زیادی در این مورد […]

سیما و سیره محمد در قرآن ۲۴-بخش پنجم: فصل دوم- پاسخ به چند پرسش پيرامون همسران پيامبر

در فصل نخست ضمن معرفي همسران پيامبر تاريخچه مختصري از آنان نيز ارائه شد تا با آنان و تاريخ و چگونگي ازدواجشان با پيامبر آشنا شويم. در اين فصل به چند نكته و يا پرسش پيرامون همسران پيامبر اشاره مي‌كنيم. يكي دلايل ازدواجهاي پياپي و متعدد پيامبر است، دوم معنا و مفهوم اهل بيت و […]

حکومت دینی ممکن است؟

  یکی از موضوعات مهم و در واقع یکی از پرسش­های بنیادین در قلمرو تمام ادیان و بیشتر دین اسلام، پرسش از طرح نظری و امکان عملی حکومت دینی و تأسیس نظام سیاسی الهی است. پرسش این است که آیا ثبوتا (بعد نظری) و اثباتا (بعد عملی و امکان اجرایی) تحقق حکومت و دولت مذهبی […]