محمدرضا مهدوی یا محمدرضا پهلوی؟!

  n سخنان اخیر آیت­الله محمدرضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، مرا به یاد سخنی از ایشان در اوایل انقلاب انداخت. ایشان در اوایل رئیس کمیته­های انقلاب اسلامی بود. شبی به عنوان فرماندة کل کمیته­ها به مناسبتی در تلویزیون ظاهر شد و ضمن ایراد سخنانی خطاب به مردم گفت: «من محمدرضا مهدوی هستم نه […]

برگی از دفتر ایام- سه نامه امید بخش

  n در هفته پیش سه نامه سرگشاده داشتیم که هر کدام در جای خود مهم و نوید بخش بود اما هر سه در توالی هم بیش از بیش امیدوار کننده و مفید بودند. نامه اول نامه ای بود که با امضای چند تن از شخصیت های حقوقی و فرهنگی به آقای مهدوی کنی رئیس […]