مصاحبه با رسا در مورد شرایط حکومتی برای پوشیدن لباس روحانیت

گفتگویی با حسن یوسفی اشکوری؛ نویسنده و روزنامه نگار در مورد شرایط حکومتی تلبس روحانیون در حوزه

۱۱ شهریور ۱۳۹۰

براى مشاهدهٔ ویدئو، بر روى آن کلیک فرمایید:

httpv://www.youtube.com/watch?v=COYvA3pIWd0

Share:

More Posts

Send Us A Message