سیما و سیره محمد در قرآن ۲۳-بخش پنجم: فصل اول- معرفي اجمالي همسران و فرزندان

به طور منطقي و طبيعي لازم است در آغاز زنان پيامبر و نيز فرزندان يعني اعضاي خانه وي را بشناسيم تا بتوانيم تصوير و تفسير روشني از خانواده آن حضرت داشته باشيم و از اين طريق به فهم و تحليل برخي از آيات و شأن نزول‌ها و اشارات نهفته در آن آيات مربوط به همسران […]