نامه گروهی از فعالان سياسی و اجتماعی و چند تشکل ايرانی به گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعيت مهدی خزعلی در زندان

جناب آقای دکتر احمد شهيد گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در رسيدگی به وضعيت حقوق بشر ايرانnبا ابراز خرسندی از انتخاب جنابعالی به امر رسيدگی به وضعيت حقوق بشر ايرانnمی دانيم که کار شما در انجام بايسته به وظايف قانونيتان در اين مأموريت بسيار دشوار است و به ويژه عدم همکاری دولت مستقر در ايران عرصه را بر شما سخت تر خواهد کرد، اما با توجه به اطلاعات دقيق و کافی که با کمک ايرانيان قربانی نقض مکرر حقوق بشربه دست خواهيد آورد، می توان اميدوار بود که شما در انجام مسئوليت تان موفق و کامياب خواهيد شد.nقطعآ شما به خوبی آگاهيد که در ميهن ما تحت حاکميت جمهوری اسلامی اجرای حقوق بشر نه تنها هيچوقت رعايت نمی شود، بلکه اکنون بی توجهی و نقض سيستماتيک اصول و مواد اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقين و ديگر کنوانسيون های بين المللی در وضعيت بسيار وخيمی قرار دارد. از جمله زندانيان سياسی و خانواده هايشان در شرايط بسيار نامناسب و در پاره ای موارد در وضعيت خطرناکی هستند و در مورد آنان نه تنها حقوق بشر که حتی قوانين جمهوری اسلامی نيز دقيقآ رعايت نمی شود. از اين روست که برخی از زندانيان سياسی برای احقاق حقوق تضييع شده خود و به انگيزه رساندن صدای دادخواهی خود به گوش مسئولان و به ويژه به گوش جهانيان و نهادهای حقوق بشری به ناگزير دست به اعتصاب غذا زده اند.nهمانگونه که می دانيد، اعتصاب غذا آخرين ابزار اعتراض به تظلم يک زندانی است و استفاده از اين ابزار نشانه ناگزيری زندانی و وخامت وضعيت اوست. در ساليان اخير بارها زندانيان سياسی ايران دست به اعتصاب غذا زده و در برخی از موارد نيز بر اثر بی توجهی مسئولان قضائی و سياسی، اعتصاب غذا منجر به مرگ زندانی شده که آخرين نمونه آن مرگ زندانی سياسی هدی صابر در دو ماه قبل است.nاکنون يکی ديگر از زندانيان سياسی، دکتر مهدی خزعلی از روز ۱۸ جولای در زندان امنيتی سپاه پاسداران دست به اعتصاب غذا زده است. طبق اطلاع، انگيزه او اعتراض به بازداشت غير قانونی و اعمال انواع فشارهای روانی و جسمانی بر او و نقض حقوق انسانی و قانونی اوست. او فرزند آيت الله خزعلی از روحانيون وابسته به حاکميت و خود پزشک و روزنامه نگار، از فعالين جنبش مدنی سبز، از منتقدان رهبری آيت الله خامنه ای و از مخالفان جدی و استوار دولت کودتائی محمود احمدی نزاد است و در دو سال اخير بارها تحت تعقيب و بازداشت و آزار قرار گرفته است.nnتبليغات خبرنامه گوياnadvertisement@gooya.com n nnnموضوع اتهامات و مسائل حقوقی و قضائی دکتر خزعلی داستان ديگری است، اما آنچه موجب شده اکنون از شما استمداد بخواهيم، اين است که اعتصاب غذای مهدی خزعلی به شدت نگران کننده است و سوابق بی مبالاتی مسئولان زندان و دستگاه های قضائی و امنيتی ايران در چنين مواردی بيش از پيش بر اين نگرانی می افزايد.nما از شما تقاضا می کنيم که به عنوان نماينده ويژه شورای حقوق بشر در امور ايران از هر طريقی که می توانيد، به اين موضوع رسيدگی کنيد و نگذاريد جان يک انسان بی گناه و يک شخصيت شناخته شده فرهنگی و علمی و سياسی ايران در معرض خطر قرار گيرد.nاز اقداماتی که می کنيد سپاسگزاريم.nnامضاء کنندگان:nگروه ها:۱) اتحاد برای ايران کلن – بنn۲) انجمن پويا کلنn۳) انجمن ديفا آخنn۴) انجمن همبستگی با مبارزات مردم ايران – آخنn۵) پشتيبانان حقوق بشر و دموکراسی در ايران– اسنnnاشخاص:n۱) ابراهيم نبویn۲) احسان بداغیn۳) احمد عبدلیn۴) احمد مدادیn۵) اردوان اصحابیn۶) اشرف ميرهاشمیn۷) امير بهبودیn۸) امير رشيدیn۹) امير صحتیn۱۰) امير قاسمیn۱۱) آرش حسينی پژوهn۱۲) آزاده پورمالکn۱۳) آيدا قجرn۱۴) بابک عباس زادگانn۱۵) بالی صداقتn۱۶) بهزاد مهرانیn۱۷) بيت الله بی نيازn۱۸) پروانه وحيد منشn۱۹) پويا جهاندارn۲۰) پويا غلامرضايیn۲۱) حامد تهرانیn۲۲) حسن يوسفی اشکوریn۲۳) حميدرضا ظريفی نياn۲۴) حنيف مزروعیn۲۵) داوود افتخارn۲۶) راضیە (پری) نشاطn۲۷) رامين آشتيانیn۲۸) رحيم محمدیn۲۹) رضا سياوشیn۳۰) رضا صديقn۳۱) رضا مبينn۳۲) زهرا محمد حسين پورn۳۳) ژوليا کلاينn۳۴) سارا حقيقتn۳۵) ساجده عرب سرخیn۳۶) سجاد علویn۳۷) سعيده راوندیn۳۸) سلمان سيماn۳۹) سولماز ايکدرn۴۰) سهراب رزاقیn۴۱) سهيل پرهيزیn۴۲) سيد کوهزاد اسماعيلیn۴۳) شاهين نوربخشn۴۴) شهرام گودرزیn۴۵) شيدا سالاریn۴۶) شيوا نوجوn۴۷) صدرا سمنانی رهبرn۴۸) عطا هودشتيانn۴۹) علی‌ افشاریn۵۰) علی اکبر موسوی خوئينیn۵۱) علی پرسانn۵۲) علی پور واحدیn۵۳) علی ساعدیn۵۴) علی طباطبايیn۵۵) علی فاتحیn۵۶) علی واحدیn۵۷) علی هنریn۵۸) فاريا بارلسn۵۹) فائزه احياn۶۰) فرشته قاضیn۶۱) فرشيد ياسايیn۶۲) فريبا داودی مهاجرn۶۳) کاران صدرn۶۴) کاظم نجفیn۶۵) کاميار بهرنگn۶۶) کاويان صادق زاده ميلانیn۶۷) کبری اسماعيل زادهn۶۸) کبری سليمی دافساریn۶۹) کتی پزشکیn۷۰) کيوان فروزانn۷۱) کاوه رضائی شيرازn۷۲) گيو زندیn۷۳) م.بهارn۷۴) ماکان اخوانn۷۵) مجيد نيکنامn۷۶) محمد رضا نيکفرn۷۷) محمد صادقیn۷۸) محمد متاجیn۷۹) مريم اهریn۸۰) مريم صارمیn۸۱) مريم نايب يزدیn۸۲) مزدک عبدی پورn۸۳) مسيح علينژادn۸۴) مصطفی خسرویn۸۵) مهران مصطفویn۸۶) مهرداد عمادیn۸۷) نادره اصلی نياn۸۸) ناصر کاخسازn۸۹) نصرالله حقيقتnــــــــــــــبرای اطلاع بیشتر رجوع شود به مقاله فرشته قاضی در روز آنلاین تاریخ انتشار ۰۳.۰۸.۲۰۱۱nفارسی:nhttp://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-7e4ca18df3.htmlnانگلیسی:nhttp://persianbanoo.wordpress.com/2011/08/03/protesting-his-violent-arrest-and-illegal-detention-dr-mehdi-khazali-remains-on-hunger-strike/nآلمانی:nhttp://englishtogerman.wordpress.com/2011/08/03/verhafteter-aktivist-mehdi-khazali-weiter-im-hungerstreik/nn nn nnn

Share:

More Posts

Send Us A Message