اسناد کنفرانس برلین- دفاعیه دادگاه دوم

  n بسم الرحمان الرحیم n ُافّوض امری الی­الله انّ الله بصیر بالعباد n لازم می­دانم در آغاز اشارتی به تأخیر بیش از حد ختم این دادرسی بکنم. در دو سال قبل در یک زمان تقریبا معقول بازجویی و محاکمه اینجانب انجام شد اما پس از یک ماه حکم بدوی قاضی محکمه ابلاغ شد و […]