پیشفرضهای معرفتی مردسالاری

حسن یوسفی اشکوری −  در فرهنگ و اندیشه و فقه اسلامی موجود مرد خانواده (پدر، همسر و در مواردی برادر و حتی پدر بزرگ) بر زن (همسر و مادر و خواهر و فرزندان) نوعی ولایت و قیمومیت و یا شکلی از سرپرستی دارد. استناد این اندیشه و آرای فقهی نیز عمدتاً به چند آیه قرآن […]

سیما و سیره محمد در قرآن ۱۹ –بخش چهارم-فصل دوم: ارتباط متقابل مؤمنان با همديگر

  همان­ گونه كه بين پيامبر و مؤمنان ارتباط ايماني متقابل وجود دارد بين مؤمنان نيزدر بستر جامعه ايماني (امت) روابط ايماني و ديني متقابل وجود دارد. در قرآن به مناسبت‌‌هاي مختلف به اين روابط اشاره شده است كه به مواردي از آنها اشاره مي‌شود: 1- دوستي در ميان مؤمنان : « وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ […]

پیشفرضهای معرفتی مردسالاری

حسن یوسفی اشکوری −  در فرهنگ و اندیشه و فقه اسلامی موجود مرد خانواده (پدر، همسر و در مواردی برادر و حتی پدر بزرگ) بر زن (همسر و مادر و خواهر و فرزندان) نوعی ولایت و قیمومیت و یا شکلی از سرپرستی دارد. استناد این اندیشه و آرای فقهی نیز عمدتاً به چند آیه قرآن […]

سیما و سیره محمد در قرآن ۱۹ –بخش چهارم-فصل دوم: ارتباط متقابل مؤمنان با همديگر

  n همان­ گونه كه بين پيامبر و مؤمنان ارتباط ايماني متقابل وجود دارد بين مؤمنان نيزدر بستر جامعه ايماني (امت) روابط ايماني و ديني متقابل وجود دارد. در قرآن به مناسبت‌‌هاي مختلف به اين روابط اشاره شده است كه به مواردي از آنها اشاره مي‌شود: n 1- دوستي در ميان مؤمنان : « وَالْمُؤْمِنُونَ […]