بیانه 250 تن از فعالان سیاسی و فرهنگی در سوگ ناصر حجازی

هرگاه ملتي در تکاپوي بازسازي هويت و شخصيت ملي خويش باشد، قهرمانانش را بازمي‌يابد و هر قهرمان، آيينه‌اي مي‌شود براي طرح آرزوها و خواسته‌هاي ملت و نمادي براي همبستگي. ناصر حجازي صداي مردم بود و مردم ايران در سوگ اين قهرمان، آرزوهايش را بر زبان آوردند. روزهاي ديگري، فراسوي اين روزها خواهد آمد و نام […]