سیما و سیره محمدۖ در قرآن ۱۵ – نگاهي نو بر ماجراي بني قريظه و يهوديان مدينه

 نگاهي نو بر ماجراي بني قريظه و يهوديان مدينه[1]  nn این نوشته تحقیق و تکمله ای است بر ماجرای بنی قریظه که از یک متن انگلیسی ترجمه شده و منابع مقاله به دلیل طولانی بودن حذف شده است.  nn تاليف: و . ن . عرفات[2]  nn ترجمه: گيسو باقري نيا nn برهمگان معلوم است كه در زمان ظهور اسلام، […]