برگی از دفتر ایام – هفت سین نوروز ۸۰ و هفت سین نوروز ۹۰

  زمان چه زود می­گذرد! و چه زود ما پیر می­شویم! انگار همین سال گذشته بود. نوروز ده سال پیش در زندان اوین! اما در مقابل ستم چه دیرپاست و جان سخت! سال اول زندان من بود. از نیمه مرداد سال 79 در زندان اوین بودم و هنوز به مرخصی نیامده بودم. گرچه پس از […]

برگی از دفتر ایام – هفت سین نوروز ۸۰ و هفت سین نوروز ۹۰

  n زمان چه زود می­گذرد! و چه زود ما پیر می­شویم! انگار همین سال گذشته بود. نوروز ده سال پیش در زندان اوین! اما در مقابل ستم چه دیرپاست و جان سخت! n سال اول زندان من بود. از نیمه مرداد سال 79 در زندان اوین بودم و هنوز به مرخصی نیامده بودم. گرچه […]

«میوه ممنوعه» حکومت مذهبی: تجربه تلخ ما و جنبش های جدید عربی – اسلامی

  مصاحبه با «تلاش آنلاین» 1 ـ  تجديد انتشار مقاله‌ی پژوهشی «اخوان ‌المسلمين» در شرايطی که در کشورهای عربی شمال آفريقا دگرگونی‌های ظاهراً برق‌آسايی جريان دارند، به لحاظ جلب نظر و کنجکاوی برانگيخته‌ی خوانندگان ايرانی حساس به رخدادهای منطقه و تحليل دقيق‌تری از بازيگران حاضر در اين تحولات، بسيار به موقع بود. اما از آنجا […]

«میوه ممنوعه» حکومت مذهبی: تجربه تلخ ما و جنبش های جدید عربی – اسلامی

  n مصاحبه با «تلاش آنلاین» n 1 ـ  تجديد انتشار مقاله‌ی پژوهشی «اخوان ‌المسلمين» در شرايطی که در کشورهای عربی شمال آفريقا دگرگونی‌های ظاهراً برق‌آسايی جريان دارند، به لحاظ جلب نظر و کنجکاوی برانگيخته‌ی خوانندگان ايرانی حساس به رخدادهای منطقه و تحليل دقيق‌تری از بازيگران حاضر در اين تحولات، بسيار به موقع بود. n […]