سیما و سیره محمدۖ در قرآن ۱۲ –بخش سوم- فصل دوم-آيا حاكميت پيامبر مشروعيت آسماني داشت؟

در فصل اول گفته شد كه طبق تعاريف فني و مصطلح حاكميت و حكومت و دولت، فرمانروايي پيامبر اسلام در مدينه حكمراني و حاكميت بوده نه حكومت و دولت. در واقع تا آن زمان در شبه جزيره عربستان، قبايل پراكنده عرب در مراحل پيش از تاريخ و قبل از تقسيم كار و ما قبل تأسيس […]

نامه جمعی از فعالان حقوق زنان به بان کی مون

نامه جمعی از فعالان حقوق زنان به بان کی مون در اعتراض به حبس و حصر خانم ها زهرا رهنورد فاطمه کروبی و آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی دبیرکل محترم سازمان ملل متحد، عالی جناب بان کی ـ مون رونوشت: سرکار خانم ناوانتم پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تاریخ: ٢٨ فوریه […]