چراغ ها روشن است!

  n از اواخر روز 25 بهمن بود که اخبار جملگی حکایت از آن داشت که موسوی و کروبی همراه همسرانشان در خانه هایشان تحت محاصره نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفته اند و هرنوع ارتباط آنان با خارج از خانه حتی برای اعضای خانواده نیز قطع شده است. چند روز بعد گفته شد که […]

نامه به دبیرکل سازمان ملل: برای آزادی موسوی و کروبی و همسرانشان اقدام کنید

  دبیر کل محترم سازمان ملل متحد عالیجناب بان کی‌- مون : با درود فراوان و آرزوی موفقیت شما در کمک به پیشبرد صلح، امنیت، حقوق بشر در جهان، و با تشکر پیشاپیش از لطف شما در پیگیری این مطالبه انسانی‌ و مدنی ما. همانطوریکه آگاهی دارید ملت ایران مواجه با حکومتی است که بی‌ […]

نامه به دبیرکل سازمان ملل: برای آزادی موسوی و کروبی و همسرانشان اقدام کنید

  n دبیر کل محترم سازمان ملل متحد عالیجناب بان کی‌- مون : n با درود فراوان و آرزوی موفقیت شما در کمک به پیشبرد صلح، امنیت، حقوق بشر در جهان، و با تشکر پیشاپیش از لطف شما در پیگیری این مطالبه انسانی‌ و مدنی ما. n همانطوریکه آگاهی دارید ملت ایران مواجه با حکومتی […]