گزارش سفر – زوریخ

در ماه آذر سفر کوتاه و یک روزه ای به شهر زوریخ در سوئیس داشتم. دلیل سفر حضور در یک کلاس و محفل دانشجویی در دانشگاه و گفتگو با دانشجویان پیرامون دکتر علی شریعتی و افکارش بود. خانم دکتر کتایون امیرپور استاد این دانشگاه و این کلاس بود. هرچند به دعوت دانشگاه و با هزینه آن به آنجا رفته بودم اما میزبان واقعی من ایشان بودند. توضیح بیشتر در ادامه خواهد آمد