«سروش» باشد و آهنگ «رهایی»

nدرباره متفکر ارجمند جناب دکتر عبدالکریم سروش و به ویژه به مناسبت طرح شخصیت و افکار و اندیشه های وی بسیار می­توان گفت و در باب مسائل مختلف فکری و اجتماعی مرتبط با تاریخ و تحولات نواندیشی دینی در ایران معاصر و حتی جهان اسلام فراون می توان گفت و نوشت. اما اکنون که رسانه […]

مصاحبه با منتقد سرشناس ایرانی،

 اشکوری: موج سبز امروز قوی تر از یک سال قبل است ؛ جنبش فقط اشکال اعتراض خود را تغییر داده است nرم- ششم دسامبر ۲۰۱۰nحسن یوسفی اشکوری، عالم دینی و نمایندهٔ مجلس سابق و یکی از سرشناس  ترین معترضان ایرانی‌ است. وی  که برای شرکت در کنفرانس جنبش دانشجویی ایران که در دانشگاه سپینزا  برگزار شد به رم آمده است اظهار داشت : […]