این تجربه و این آموزگار را قدر بدانیم

به نظر می رسد آیت الله سید محمود طالقانی ( حداقل تا اینجای تاریخ ) یکی از معدود شخصیت های نوع دوم تاریخ معاصر ایران باشد که می توان به عنوان نمونه از او یاد کرد. گرچه طالقانی در حیات خود، بویژه در حیات کوتاه خود در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام نوبنیاد جمهوری اسلامی، همواره بزرگ و مشهور و محبوب القلوب همگان بوده و از قضا در شش ماه پس از پیروزی انقلاب در اوج محبوبیت و البته نابهنگام چشم از جهان فروبست، اما…