هاشمی بر سر دوراهی!!

گفت‌وگو با حسن یوسفی اشکوری در مورد نامه‌‌ی اخیر کروبی به هاشمی رفسنجانی از مریم محمدی گزارشگر راديو زمانه

هاشمی بر سر دوراهی!!

گفت‌وگو با حسن یوسفی اشکوری در مورد نامه‌‌ی اخیر کروبی به هاشمی رفسنجانیnnهنوز زمان چندانی از ارسال نامه‌ی مهدی کروبی خطاب به هاشمی رفسنجانی، در مقام رییس مجلس خبرگان رهبری، نگذشته بود، که قطعنامه‏ی خبرگان در تایید کامل رهبری، منتشر شد.nnدر گفت‏وگویی با حسن یوسفی اشکوری، دین‏پژوه و تحلیل‏گر سیاسی، از او خواستیم تا نخست […]