مصاحبه با رادیو فرانسه درباره آيت الله دستغيب و نشست مجلس خبرگان

نوشتۀ رحمت قاسم بیگلوnnعلاوه برسخنان امروز هاشمی رفسنجانی، در روزهای اخیرآیت الله “دستغیب” با انتشارنامه ی سرگشاده ای در سایت خود خواستار اجرای بندهای قانون اساسی جمهوری اسلامی از سوی مجلس خبرگان گردید. آیت الله دستغیب به عنوان عضو مجلس خبرگان رهبری در این نامه از جمله می نویسد: اکنون بیش از یک سال از […]

گزارش سفر – فلورانس

از سال گذشته که من به ایتالیا آمدم، دوست قدیم و دوست داشتنی ام دکتر مجید تفرشی ساکن لندن، پیوسته وعده می داد که به ایتالیا به دیدنم خواهد آمد، اما «هزار وعدة خوبان یکی وفا نکرد» و ایشان هم البته بی تردید از «خوبان» است؛ به هر معنایی که حساب کنید! اما به هرحال اخیرا ایشان از سر لطف همراه دوست دیگری به دیار موقت من آمدند و چند روزی مهمان من بودند…