مشروطه‌خواهی یا جمهوری‌خواهی!؟

اردوان طاهری / رادیو کوچهnnچند ماه پیش که «حسن‌ یوسفی ‌اشکوری» برای سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم اتریش به وین آمده بود، فرصتی پیش آمد تا با او در مورد اختلاف نظرش با «اکبر گنجی» و تقابل دو نظریه‌ی «مشروطه‌خواهی» و «جمهوری‌خواهی» گفت‌وگویی داشته باشم. البته محور گفت‌وگوی ما مبانی اختلاف «مشروطه‌خواهی» و «جمهوری‌خواهی» در […]

علی از دیدگاه یک مورخ!

  بی گمان امام علی بن ابی طالب (ع) از شخصیت های مهم تاریخ ادیان و بویژه تاریخ اسلام است. در هر برهه تاریخی در یک کشور یا سرزمین یا دین و مکتب، شخصیت هایی پدید می آیند که از جهاتی در تأسیس یا تحولات بعدی آن اثرگذارند و از این رو مهم اند و […]

تأملی در حکم “سنگسار” با فقیهان

محضر محترم فقیهان و مراجع دینی
بی گمان از جنجال اخیر درباره صدور حکم قضایی سنگسار ( رجم ) برای یک بانوی ایرانی به اتهام زنای محصنه و بازتاب گستردة جهانی آن، که فعلا به توقف اجرای حکم منتهی شد، آگاه هستید و احتمالا جوانب اصل حکم و بویژه پیامدهای اجرای آن را بررسی کرده …