احمدی‌نژاد و اسلام منهای روحانیت!

گفت‌وگو با حسن یوسفی اشکوری، دین‏پژوه منتقد نظامnاز مريم محمدى گزارشگر راديو زمانهnnاو اما در نطق‏های انتخاباتی، ناگهان از آزادی جوانان در رفتارهای فردی و اجتماعی خود صحبت کرد و پس از آن نیز با طرح مسائلی نظیر ورود زنان به ورزشگاه‏ها یا ضرورت حضور آنها در کابینه، به‏مرور بسیاری از روحانیون سرشناس را که […]

روح و جان مشروطه، برابری انسان هاست!

گفت و گوی ناصر رحیم‌خانی با حسن یوسفی اشکوری
تا زمانی که یک نو اندیشی جدی و بنیادی ـ فراتر از نائینی ـ صورت نگیرد و اکثریت مردم مسلمان، یک تغییر و تحول بنیادی و اساسی و فکری را از سر نگذرانند نمی‌توان بین دین و دنیای مدرن آشتی برقرار کرد و تا این آشتی برقرار نشود، بسیاری از تحولات مثبت- آزادی، عدالت، دموکراسی، و حقوق بشر- هم در عمل پیاده نخواهد شد

روح و جان مشروطه، برابری انسان هاست!

گفت و گوی ناصر رحیم‌خانی با حسن یوسفی اشکوریn ناصر رحیم‌خانی: در آستانه‌ی صدسالگی مشروطیت ایران ایستاده‌ایم. پرسش نخست پیرامون «معنای» مشروطیت است نزد مشروطه‌خواهان و به‌ویژه نزد روحانیون پشتیبان مشروطه. گرچه بسیار مهم است که ریشه‌ی واژه‌ی  «مشروطیت» و «مشروطه» را هم بشناسیم، اما پرسش به ریشه‌یابی واژه‌ی  مشروطیت  برنمی‌گردد. می‌دانیم درباره‌ی ریشه‌ی این […]