ای عزیزم در اگر نتوان نشست!

 nگفتگو با تلاش – قسمت دوم n ۱-  در بخش نخست اين گفتگو تکيه ی بيشتر پرسشها بر اين نکته ها در پاسخهای شما بود: يک مسلمان راست آئين ـ که به قاعده بايد جريان نوانديشان مسلمان به عنوان يکی از سه جريان اسلامی مورد بررسی شما نيز با همين صفت شناخته شوند ـ برای […]

نامه‌ای سرگشاده به هاشمی رفسنجانی

این نامه در روز ۲۲ خرداد سال گذشته (روز برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری) به جناب آقای هاشمی رفسنجانی نوشته شد اما به دلیل حوادث روز بعد و روزهای بعدتر انتشار آن به مصلحت و ضرور دانسته نشد. اما اکنون پس از یک سال از آن روز تاریخی و تحولات عظیم و مهم جاری در کشور، انتشار عمومی این نوشته خالی از فایده و عبرت نیست.

نامه‌ای سرگشاده به هاشمی رفسنجانی

 این نامه در روز ۲۲ خرداد سال گذشته (روز برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری) به جناب آقای هاشمی رفسنجانی نوشته شد اما به دلیل حوادث روز بعد و روزهای بعدتر انتشار آن به مصلحت و ضرور دانسته نشد. اما اکنون پس از یک سال از آن روز تاریخی و تحولات عظیم و مهم جاری در کشور، […]