نگاهى دوباره به انقلاب ۵۷

در سى و يكمين سالگرد انقلاب ايران، برنامه تلويزيونى "پرتو نور" مصاحبه ويديوئى با حسن يوسفى اشكورى ترتيب داد تحت عنوان «نگاهى دوباره به انقلاب ۵۷». اين مصاحبهٔ يك ساعته در ۶ بخش بر روى سايت YouTube قرار گرفته و براى تسهيل شما در اين صفحه منعكس گرديده است.

در سى و يكمين سالگرد انقلاب ايران، برنامه تلويزيونى “پرتو نور” مصاحبه ويديوئى با حسن يوسفى اشكورى ترتيب داد تحت عنوان «نگاهى دوباره به انقلاب ۵۷»

httpv://www.youtube.com/watch?v=9XGmzap0aOE

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message