دين و تاريخ دين از ديدگاه مؤرخ

سخنرانى دين و تاريخ دين از ديدگاه مؤرخ
این سخنرانى در تاریخ ۱۰ ژانويه ۲۰۱۰ در مؤسسه ابن سینا در شهر ارواین کالیفرنیا ایراد گشته است

مقدمه ای بر بررسی تطبیقی برخی آموزه های سه جریان اسلامی معاصر: سنت‌گرایی، بنیادگرایی و نوگرایی

متن مکتوب سخنرانی حسن یوسفی اشکوری در مورخ ۲۰ دیماه ۸۸ / ۱۰ ژانویه ۲۰۱۰ در دانشگاه لوس آنجلسn  شش تذکر ضروری n۱ – این گفتار در حد طرح موضوع است برای یک کار گسترده و مستند در حوزه جریان شناسی جنبشهای اسلامی معاصر و از این رو می توان آن را صرفا فهرستی و عناوینی از یک متن مفصل […]