پيام تسليت به آيت الله منتظرى

بسم الله الّرحمان الّرحیم استاد بزرگوار حضرت آیت الله العظمی منتظری دامت برکاته ضایعهٔ دردناک و جبران ناپذیر برخوردهای غیر قانونی و خشونت بار مأموران حکومتی با انبوه مردم معترض و بویژه کشته شدن شماری از هموطنان و از جمله دانشجویان عزیز را، که به حق باید آنان را « شهیدان راه آزادی و عدالت […]