دین‌مداری و دروغ‌گویی!؟

گرچه یکی از حامیان شناخته شد‌‌هٔ جناب احمدی نژاد ایشان را «  معجز‌‌هٔ هزار‌‌هٔ سوم » خوانده است ( بگذریم که چگونه در آغاز هزاره معلوم شده است که احمدی نژاد و یا هر کس دیگری « معجزه » است! )، اما باید اعتراف کرد که احمدی نژاد واقعا « پدیده » ای است! و […]