چهارشنبه سوری؛ خرافه یا حقیقت!؟

مراسم سنتی ایرانی « چهارشنبه سوری » از راه می رسد و بسیاری از ایرانیان به استقبال آن می روند و مراسم آن را با آداب خاص خود برگزار می‌کنند. از آنجا که مراسمی از سنخ چهارشنبه سوری و حتی نوروز در ایران پس از انقلاب و حتی پس از اسلام، برای بسیاری از مسلمانان […]

چهارشنبه سوری؛ خرافه یا حقیقت!؟

مراسم سنتی ایرانی « چهارشنبه سوری » از راه می رسد و بسیاری از ایرانیان به استقبال آن می روند و مراسم آن را با آداب خاص خود برگزار می‌کنند. از آنجا که مراسمی از سنخ چهارشنبه سوری و حتی نوروز در ایران پس از انقلاب و حتی پس از اسلام، برای بسیاری از مسلمانان […]