پاسخ هایی برای اندیشیدن 96- آیا افزودن عناوین تشریفی در کنار بزرگان دین مغایر با کار علمی است؟

اشاره: متن زیر پاسخ به یک کامنت در مقاله واکاوی رخداد رده است. با سلام و احترام چرا در نوشته خود بعد از نام حضرت رسول ( ص ) کلمه ( ص) را برای احترام به کار نمی برین و یا به جای خلیفه اول ابوبکر رضی الله عنه تنها ابوبکر می نویسین .ایا فکر […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 95- یک رفرم کامل؛ تاریخ اسلام مین گذاری شده است

اشاره: این متن در پاسخ اقتراح سایت انجمن آزادی اندیشه نوشته و با عنوان یاد شده در همانجا منتشر شده است. اگر بپذیریم که مسئله در ایران اساسا سیاسی است و در حل مشکل جداسازی دین از سیاست، دست بالا را سیاست دارد. چه تعریفی از سیاست داریم؟ آیا می‌توان راه حل سیاسی را به […]

پاسخ هایی بری اندیشیدن 94- پاسخی به چند کامنت حول مقاله نقد یک حدیث

اشاره: متن زیر پرسش ها و انتقادهای چند تن حول مقاله «حق انحصاری فرمانروایی در قریش» است که در زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. جناب اشکوری، به نظر می آید که سخت در تعارض به سر میبرید میگویید: “درهرحال به نظر می رسد که چند شخصیت قریشی هوشمند در مقطع […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 93-اگر امام حسین پیروز می شد؟

پرسش: پرسشی از حضرت عالی داشتم. بنده فکر می کنم اساسی ترین مشکل سیاسی تمدن اسلامی از آغاز تا فروپاشی خلافت (که البته این مشکل هنوز در جهان اسلام هست) فقدان عقلانیت سیاسی در انتقال مسالمت آمیز قدرت است. بعد از بحران جانشینی در زمان فوت پیامبر و خلیفه شدن ابوبکر و سپس انتصاب عمر […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 92-در باب قضاوت زنان

گر به ادله فقهی منع قضاوت برای زنان نظر کنیم به روشنی می بینیم که چنین دیدگاهی هیچ دلیل معتبر شرعی و عقلی ندارد. این که عقل را در کنار شرع آوردم، بدان جهت است که در فقه شیعی عقل پس از کتاب و سنت سومین دلیل استنباط حکم شرعی است. به ویژه که قاعده […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 91- شرحی در باره بررسی ماجرای یهودیان بنی قریظه

شاره: دو متن زیر پرسشی است به قلم آقای سپهر نیلوفری در کامنتش بر مقاله اینجانب در باره یهودیان بنی قریظه در سایت زیتون و پاسخ من در همانجا که اکنون در اینجا بازنشر می شود. پرسش: آقای حسن یوسفی اشکوری؛ من یک عذر خواهی به شما بدهکارم و؛ از این که به سبب گذشت […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 90-پاسخ به چند اشکال به مقاله «تبعید یهودیان . . .»

اشاره: مطلب زیر پاسخی است به دوستی به نام ادوار معمار که در پای مقاله ام در زیتون با عنوان «تبعید یهودیان بنی قینقاع و . . .که پس از انتشارش در همانجا در اینجا بازنشر می شود. نقدها: 1. الف) اینکه محمد توصیه مى کند نه یهودیان را تأیید کنید و نه تکذیب و […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 89- مراد از فضیلت انتظار فرج چیست؟

پرسش: آیا حدیث افضل العباده انتظار الفرج در منابع اهل سنت هم هست؟ و منظور حدیث همان است که امروزه می گوییم امید به رهایی و اینده بهتر؟ با تشکر پاسخ: با سلام در مورد وجود این حدیث در منابع اهل سنت اطلاعی ندارم و حداقل در جایی ندیده ام. مجال بررسی هم نیست. اما […]

پاسخ هایی برای اندشیدن 88-پاسخی به یک کامنت به مقاله چند همسری نبی اسلام

اشاره: این متن پرسش و پاسخ در باب مقاله چند همسری نبی اسلام و ازدواج به عایشه است که در حاشیه مقاله در سایت زیتون آمده و اکنون در اینجا نیز بازنشر می شود. آقای اشکوری، یعنی شما به این موارد اعتقاد کامل دارین؟ در عجبم که چطور کسی بتونه با بیست نفر عادلانه رفتار […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 84-ایمان وجودی به چه معناست؟

شاره: اخیرا دوستی از طریقی پرسشی را با من در مین نهاد و من نیز از همان طریق واسط پاسخی برای او نوشتم. اینک عین پرسسش و پاسخ: . . . غرض از مزاحمت اینکه از خدمت استاد خودم جناب اقای اشکوری تقاضا دارم به سوال حقیر پاسخ فرمایند هرچند که این سوال را بارها […]