ادامه جنجال بر سر تجاوز به پسران و دختران در زندان و پایداری تحسین برانگیز کروبی؛ چهارشنبه 28 مرداد 88 / 19 آگوست 2009

1 ماجرای افشاگری آقای کروبی و جنجال پیرامون آن هنوز هم ادامه دارد و هر روز ابعاد تازه ای پیدا می کند. در نماز جمعه گذشته شماری از خطیبان نمازهای (از جمله تهران و قم و مشهد) شدیدا به کروبی تاختند و حتی او را تهدید به بازداشت کردند. اما شیخ کوتاه نیامد و همچنان […]

کیفرخواست در دادگاه نمایشی متهمان جنبش سبز؛ دوشنبه 19 مرداد 88 / 10 آگوست 2009

1 صبح شنبه خجسته و مریم شبانی به رم رفتند تا از آنجا پس از بازدید از آن شهر به ونیز بروندو بعد به ایران بازگردند. روز گذشته ایشان به فلورانس رفتند و از این شهر مهم و تاریخی و فرهنگی دیدن کردند. اما عصر جمعه با من در بارة اشتغالاتم در اینجا و نیز […]