برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: ریشه‌هاى روانى اجتماعى توده‌گرائى قسمت دوم

بدست • ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۰۳۴
ریشه‌هاى روانى اجتماعى توده‌گرائى قسمت دوم
به مدت ۵۷ دقیقه

Risheh haye Ravani Ejtemaie Toodeh Garaie 2 ریشه‌های روانی اجتماعی توده‌گرائی ۲

Watch this video on YouTube.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.