پاسخ به سه پرسش در باره سید ابراهیم رئیسی

اشاره: چند روز پیش دوست گرامی جناب اکبر گنجی در باره سیر ابراهیم تازه درگذشته از من پرسید و من هم نیز بدان ها پاسخ دادم. حال که این پرسش ها و پاسخ توسط ایشان منتشر شده است مفید می دانم که همان متن با اندکی اصلاح و تغییر در اینجا بازنشر شود. از آنجا […]