تأملی در فعالیت های سیاسی ام المؤمنین عایشه

اشاره: متن زیر فرازی است از کتاب منتشر نشده ام (جلد سوم از مجموعه «ایران و اسلام در قرن نخست هجری») که در بخش پیکار جمل تحریر شده و اینک به مناسبت هشتم مارس (روز جهانی زن) در زیتون منتشر می شود. این روز خجسته را به تمامی زنان جهان و به طور خاص به […]