دیدارهای رهبران جنبش سبز و تداوم جنبش اعتراضی

شنبه  25 مهر 88 / 17 اکتبر 2009

1

هفته پیش کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس تصویب شد. این لایحه سال گذشته تقدیم مجلس شده بود اما مجلسیان (اکثریت اصولگرای مخالف) به دلیل بار منفی آن شدیدا با آن مخلف بودند. اما این بار با فرمان خامنه ای به رئیس مجلس این لایحه تصویب شده است. اما چنان که کارشناسان می گویند با حذف یارانه از تمام کالاهای ضروری در طی پنج سال فقر و گرانی و تورم افزایش خواهد یافت و در نتیجه بر عمق بحران سیاسی و اجتماعی افزوده می شود. به هرحال این بار نیز خامنه ای عصای زیر بغل احمدی نژاد شده است. اما این عصا تا کی و کجا کارآمد خواهد بود، آینده نشان خواهد داد.

2

دیروز بانکی مون دبیر کل سازمان ملل با انتشار بیانیه ای ایران را به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوبی مخالفان در دوران پس از انتخابات محکوم کرده و پروندة آن را به شورای امنیت ارجاع داده است.

3

دیروز خاتمی و موسوی با هم دیدار کرده و دربارة مسائل جاری کشور صحبت کردند. هردو با اعلام وفاداری به قانون اساسی و تعهد به عمل در چهارچوب قانون بر ادامه جنبش اعتراضی تأکید کردند و حاکمیت را به دلیل اعمال فشارها و تحدید آزادیها مورد انتقاد قرار دادند و خواهان آزادی زندانیان شدند. خاتمی گفت مردم از راه خود باز نمی گردند. وی اشاره کرد که ادامه اعتراضات به موفقیت منتهی می شود. فعلا این دیدارها بهانه ای است برای انتشار عقاید رهبران جنبش به مردم و تقویت روحیه آنان.

4

اخیرا کروبی ضمن سخنرانی در جمعی گفته است که من از دادگاه استقبال می کنم. زیرا سالهاست که برخی مسائل را بنا بر مصالحی نگفته ام، خواهم گفت. این نوع برخورد با تهدید دستگیری ها بسیار مناسب است، چرا که هم مردم را امیدوار نگه می دارد و هم با تهدید متقابل موجب ایجاد مصونیت برای خود می شود.

5

از کلمات گهربار اسفندیار رحیم مشایی: هدف آمریکا از موشک باران کره ماه نابود کردن آثار باقیماندة «معجزه شق القمر» حضرت محمد بوده است!

البته این مطلب در برخی سایتها آمده است و روشن نیست درست یا نه. گرچه این نوع فکر و سخن از کسانی چون رحیم مشایی و گروه احمدی نژاد کاملا طبیعی می نماید و منطبق با اسلام و تشیع کسانی چون رحیم مشایی و یاران احمدی نژاد است.

6

جعفر پناهی کارگردان شناخته شده سینما هنگام خروج از فرودگاه تهران ممنوع الخروج شد. پناهی در ایام اخیر مانند بسیاری دیگر از هنرمندان کشور از جنبش سبز حمایت علنی کرده و همواره با شال سبز در فستیوالها و محافل هنری خارج از کشور شرکت کرده است. چند روزی هم به دلیل حضور در مراسم چهلمین ندا در بهشت زهرا بازداشت شده بود.

7

جنتی خطیب نماز جمعه امروز در نماز جمعه تهران بار دیگر مخالفان را تهدید کرد و از جمله از نیروهای امنیتی و نظامی خواست شرکت کنندگان روز 13 آبان را به شدت سرکوب کنند. آقایان به شدت از قدرت نمایی جنبش سبز به هراس افتاده اند.

8

چند روز احمدی نژاد سفری به شیراز داشت. اما از یک سو از دیدار به اصطلاح مردمی اش خبری نبود و او فقط چند پروژه عمرانی را افتتاح کرد و حتی بدون هیچ عکس و خبر و گزارش معمول به تهران باز گشت، از سوی دیگر، شمار قابل توجهی از مردم شیراز در خیابانها تظاهرات کردند و علیه احمدی نژاد شعار دادند. شعارهایی که در یک قطعه کوتاه از یک فیلم شنیده می شد بیش از همه دو شعار بود که تکرار می شد: مرگ بر دیکتاتور و شیرازی می میرد، ذلت نمی پذیرد.

چنان که اعلام شده است، در این دوره دیگر احمدی نژاد مانند گذشته به سفرهای استانی نمی رود. روشن است که کودتاچیان از تظاهرات سبزها بیمناکند و دیگر احمدی نژاد عوام فریب نمی تواند مانند گذشته در میان مردم ظاهر شود و خود را در امنیت بداند. در گذشته به هرحال مردم ادب به خرج می دادند و به صورت علنی به رئیس جمهور توهین نمی کردند. اما اکنون کار از این ملاحظات گذشته است.

9

دانشگاهها همچنان ناآرام است و در مقابل احضار دانشجویان به کمیته های انضباطی و ستاره دار کردن دانشجویان و اخراج دنشجویان فعال و معترض نیز همچنان و بلکه به شکل روزافزونی مشاهده می شود.

10

امروز در یک میزگرد تلفنی با آقای محمد جواد اکبرین با مدیریت خانم فرنگیس حبیبی برای رادیو فرانسه شرکت کردم و موضوع آن نقش روحانیت در شرایط کنونی ایران و در چالش منازعات سیاسی بود.

یادداشت های روزانه – قسمت یکصدو شصت و یکم

شنبه 4 فرودین 1403

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message