نطق مهم مهندس بازرگان در باره انتخابات مجلس دوم و جنجال در صحن مجلس

مقدمه ضروری متنی که ملاحظه می کنید، گزارشی از نطق مهندس بازرگان در مرداد 1362 با موضوع انتخابات مجلس دوم است. نطقی که جنجال زیادی ایجاد کرد و شماری نمایندگان حزب اللهی مجلس به شدت به ناطق تهاجم کرده و علیه او شعار داده و حتی به او هتاکی کردند. هاشمی رفسنجانی نیز در مقام […]

نفدی بر نقل یک خاطره مربوط به مجلس اول توسط آیت الله نوری همدانی

اخیرا در جایی مطلبی از آیت الله حاج میرزاحسین نوری همدانی در ارتباط با رخدادی مرتبط با مجلس اول خواندم که به گمانم گزارش واقع بینانه ای نیست از این رو تعهد اخلاقی ایجاب کرد که ملاحظات انتقادی خود را در این باب بیاورم. آن گونه که در پایان این یادداشت آمده است، بیان مطلب […]