مقایسه ای عبرت آموز

این روزها که ددمنشی ها و قتل عام های غیر قابل تصور اسرائیل و نظامیان آن در غزه، که در قرن بیست و یکم زندگی می کنند و مدعی دموکراسی و حقوق بشرند و از قضا اغلب زمامداران دموکرات و حقوق بشری غربی نیز مدافع و حامی کامل و بی قید و شرط آن نظام […]