حضور پررنگ سبزها در نمازجمعه روز قدس تهران

جمعه 27 شهریور / 18 سپتامبر 2009 1 امروز مردم زیادی به مناسبت روز قدس در تهران و اصفهان و شیراز و رشت و مشهد و تبریز و اهواز و کرمان و کرمانشاه در راهپیمایی سنتی جمهوری اسلامی شرکت کردند و بار دیگر حضور پر رنگ و سبز خود را همراه با شعارهای متنوع و […]